Monday, June 3, 2013

UPDATE: Energy Stocks vs. Commodity

Regarding Friday's blog entry where I discussed energy equities versus the respective commodity, I used WTI to represent crude oil. I did receive more than a few emails advising that I should instead use Brent, in so doing the chart could look different. Agreed and I went ahead and updated the chart swapping out WTI for Brent.

Source: Stockcharts.com

Looks very similar to my WTI vs. RYE chart. My prior comments stand.

1 comment:

 1. Waarom energie besparen?

  De wereld heeft een energietransitie nodig: energievoorziening geschoeid
  op geheel andere leest, milieuvriendelijk, en zonder toekomstige
  generaties op te zadelen met vrijwel onoplosbare problemen als
  klimaatverandering en uitputting van grondstoffen. Zo'n nieuwe
  energievoorziening moet gebaseerd zijn op duurzame bronnen, en
  zonnestroom (officieel: fotovoltaïsche zonne-energie) vormt er een
  vanzelfsprekend en essentieel onderdeel van. Dus eenvoudig gezegd, meer
  energie besparen! Dat is de boodschap van de vereniging van bedrijven en onderzoeksinstellingen op het gebied van zonnestroom in Nederland. Maar er moet nog veel gebeuren voordat we zo ver zijn! Over de noodzaak van een energietransitie bestaat in brede kring overeenstemming. Onze huidige energievoorziening is gebaseerd op omzetting van fossiele brandstoffen en daar komt een aantal problemen uit voort. Het eerste probleem is klimaatverandering. Deze wordt grotendeels veroorzaakt door broeikasgassen die vrijkomen bij de omzetting van fossiele brandstoffen: vooral kooldioxide en in mindere mate methaan. Het gebruik van fossiele brandstoffen moet daarom naar beneden. En dat afgezet tegen een juist stijgend energiegebruik! Een tweede probleem wordt gevormd door de uitputting van vooral aardolie en aardgas. Er is bij het huidige tempo van winning op de wereld nog een voorraad voor respectievelijk veertig en zestig jaar. Maar het winningstempo gaat omhoog door de groeiende energiebehoefte van opkomende economie├źn, vooral van China. Door deze ontwikkelingen zullen de kosten van olie en gas gaan stijgen: er zullen moeilijker te exploiteren velden worden aangeboord. Een derde probleem van fossiele brandstoffen is de afhankelijkheid van buitenlandse leveranciers. Veel van die leveranciers liggen in instabiele delen van de wereld. Met duurzame energiebronnen kan Europa op langere termijn volledig in zijn eigen behoefte voorzien. Alle reden dus voor een energietransitie! Wereldwijd is zonnestroom de duurzame energiebron met het grootste potentieel. Ook in Nederland is het potentieel zeer groot – ongeveer gelijk aan het hele Nederlandse elektriciteitsverbruik, zelfs bij de verwachte doorgaande groei van de elektriciteitsconsumtie. Energie besparen is een noodzaak om Nederland leefbaar te houden.

  website : http://uwbeste.nl/energie-besparen

  ReplyDelete